1. INTRODUCERE

SC IM CITYID SRL-D - (denumită “CityID" şi identificată prin CUI: 35480742) înțelege importanța păstrării confidențialităţii clienților săi şi, ȋn consecință, se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale obținute ȋn urma contractului de plimbare încheiat cu turiștii, ȋn conformitate cu legislația romȃnă ȋn vigoare.

 

CityID depune toate eforturile pentru a utiliza cu multă atenție datele personale ale pasagerilor, ale viitorilor clienți şi ale vizitatorilor site-ului său, ȋn conformitate cu prevederile Legii românești nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date şi ȋn conformitate cu prevederile Legii nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private ȋn sectorul comunicațiilor electronice.

 

2. COLECTAREA DATELOR

Societatea va colecta informațiile obligatorii cum ar fi numele, CNP, CI, detaliile de contact, ocupația, vârsta, detaliile tururilor (data turului, numărul de participanți etc.).

 

3. UTILIZAREA ŞI DECONSPIRAREA DATELOR

CityID poate utiliza aceste date personale ȋn vederea personalizării turului şi a plății online a acestuia, pentru a se asigura că pagina de web, dar şi turul ales sunt relevante pentru nevoile clienților, punând la dispoziția clienților, a viitorilor clienți şi a vizitatorilor site-ului servicii şi informații cu privire la activitățile, produsele şi serviciile CityID şi ale partenerilor săi.

 

Informațiile oferite de clienți vor fi luate ȋn considerare şi se va porni de la premisa că turiștii şi-au dat acordul pentru ca aceste date personale să fie folosite de către CityID pentru a servi scopurilor sus-menționate. Societatea nu poate utiliza datele cu caracter personal furnizate de către clienți ȋn alte scopuri decât cele menționate mai sus, exceptȃnd cazul ȋn care acel scop este precizat ȋn mod expres ȋn scris.

 

Datele personale pot fi aduse la cunoștinta unei terțe persoane ȋn cazul ȋn care legea o cere sau ȋn cazuri de "bună credință", cȃnd acest lucru este necesar pentru a fi ȋn conformitate cu legislația ȋn vigoare, pentru a proteja şi apăra dreptul la proprietate al CityID şi pentru a face posibilă, ȋn situații de urgență, protejarea personalului şi a clienților.

Dacă ne este furnizată adresa de mail, clientul va primi doar informațiile pentru care el ne-a furnizat adresa respectivă.

Persoanele care au pus la dispoziție numerele de telefon online vor primi un contact telefonic de la CityID, doar cu informații privind comenzile pe care le-au făcut online.

 

Clienții pot împiedica informațiile lor de a fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate inițial prin adresarea unui e-mail la adresa următoare : contact@cityid.ro

 

La cerere, punem la dispoziția vizitatorilor site-ului informații despre propria lor persoană, ca, de exemplu, numărul de client, informații ȋn ceea ce priveşte tranzacțiile sale (achiziții, sume și tipuri de achiziții), comunicările pe care turistul le-a avut cu personalul nostru (de exemplu, e-mail-uri, solicitările de informații online), informații de contact (de exemplu, numele, adresa, numărul de telefon).

 

La cerere, oferim vizitatorilor posibilitatea de a ne atenționa asupra unor posibile inexactități apărute pe site pentru a le putea corecta. Clienții pot corecta aceste informații prin trimiterea unui e-mail la adresa mai sus menţionată.

 

In cazul unor litigii sau dispute legate de fraude, datele personale vor fi deconspirate ȋn mod legal, fără acordul clientului, instituțiilor legale acreditate. Cȃnd legea cere şi permite punerea la dispoziție a unor date personale unei terțe părti, CityID va oferi doar datele strict necesare pentru rezolvarea problemei ȋn cauză.

 

 

4. DREPTURILE CLIENTULUI

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/ 2001, persoanele înregistrate au următoarele drepturi:

- Dreptul de a fi informat (art. 12)

- Dreptul de a avea acces la datele personale (art. 13)

- Dreptul de a interveni asupra datelor personale (art. 14)

- Dreptul de a se opune (art. 15)

- Dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale (art. 17)

- Dreptul de a face apel la justiție (art. 18).

 

5. SECURITATEA DATELOR

CityID foloseşte măsuri de securitate eficiente şi adecvate din punct de vedere tehnic pentru a proteja datele administrate ȋmpotriva pierderii, utilizării eronate, accesării neautorizate, modificării şi ştergerii. Măsurile de securitate CityID sunt îmbunătăţite permanent, ținând cont de evoluția tehnicii.

 

6. LINK-URI CU ALTE PAGINI DE INTERNET

Anumite pagini de pe site conțin link-uri cu paginile web ale altor companii (parteneri). Deoarece societatea nu poate răspunde de modul ȋn care aceste companii utilizează datele personale, vizitatorii sunt rugați să citească cu atenţie despre politica (sau regulamentele) acestor site-uri ȋn ceea ce priveşte modul ȋn care aceste companii procesează şi protejează datele personale, deoarece condițiile oferite de aceste site-uri pot fi diferite de cele ale CityID.

 

7. CONTACT

Pentru ȋntrebări, sugestii sau reclamații cu privire la protecția datelor personale de către CityID sau dacă aveți obiecții cu privire la modul ȋn care societatea a utilizat datele dv. personale, vă rugăm să ne trimițeti cererile dv. ȋn scris, însoțite de o copie după un act de identitate, la:

SC IM CITYID SRL-D

Strada Sărărie 118, etaj 1, apartament 1, Iaşi - 700124, Romania

Email: contact@cityid.ro

 

CityID îşi rezervă dreptul de a-şi revizui periodic politica de confidențialitate. Din acest motiv, vă rugăm să verificați regulat care este versiunea cea mai recentă a politicii de confidențialitate a societății.

Informațiile pe care le colectăm sunt folosite pentru evaluarea internă.

În ceea ce privește cookie-uri: CityID foloseşte cookie-uri pentru a înregistra informații, cum ar fi elementele pe care consumatorii le adaugă în coșul de cumpărături, pentru a personaliza conținutul paginii web bazat pe tipul de browser folosit de vizitatori sau alte informații pe care vizitatorul le trimite societății.

 

Dacă turistul nu dorește să primească un e-mail de la noi, în viitor, acesta este rugat să anunțe societatea adresȃnd un e-mail la adresa de mai sus sau dezabonȃndu-se de la newsletter-ul CityID.